0370 1500 100

Wypadek W Miejscu Publicznym – Twoje Prawo Do Odszkodowania

Wypadek W Miejscu Publicznym – Twoje Prawo Do Odszkodowania

Co roku tysiące ludzi doznaje obrażeń w wyniku wypadków w miejscach publicznych. W niektórych szpitalach jedna trzecia pacjentów trafiających na Pogotowie cierpi na obrażenia wynikające z podknięć i upadków.

Jeżeli miałeś wypadek w miejscu publicznym w Wielkiej Brytanii, tutejsze prawo może okazać się pomocne w uzyskaniu odszkodowania za twoje obrażenia oraz straty finansowe, które poniosłeś w wyniku wypadku.

To bardzo ważne, abyś zasięgnął porady prawniczej jeśli uczestniczyłeś w wypadku.

Proporcjonalnie największa ilość roszczeń wywodzi się z wypadków spowodowanych defektami w chodnikach lub z poślizgnięciami w sklepach i supermarketach.

Dzieci doznają często obrażeń podążając za naturalnym instynktem przyciągającym ich do niebezpiecznych sytuacji. Istnieje tu możliwość uzyskania odszkodowania jeśli dostęp do takiego niebezpieczeństwa powinien być odpowiednio utrudniony. Przepisy prawne w tej dziedzinie bywają bardzo skomplikowane. Dlatego też bardzo ważne jest zasięgnięcie fachowej porady, stosownej dla twojej sprawy.

Wiele roszczeń wynika z wypadków takich jak:

 • poślizgnięcie w miejscu publicznym (mokra, nieoznakowana podłoga),
 • podknięcie w wyniku defektu na chodniku,
 • ugryzienie przez psa,
 • przygniecenie przez część konstrukcji budynku,
 • obrażenia poniesione w rezultacie uprawiania sportu oraz innych sytuacji, w których ludzie narażeni są na niebezpieczeństwo w miejscach publicznych.

Współpraca z prawnikiem w celu uzyskania odszkodowania niekoniecznie napawa nas entuzjazmem z uwagi na sporą ilość informacji, przez które trzeba przebrnąć.

Oto kilka podstawowych wskazówek, dzięki którym będziesz w stanie pomóc swojemu prawnikowi w wygraniu twojej sprawy:

1) Sporządź opis wypadku tak szybko, jak to możliwe. To pomoże zarówno tobie, jak i twojemu prawnikowi.
 
2) Postaraj się zdobyć nazwiska (oraz adresy, jeśli to możliwe) osób, które były świadkami twojego wypadku. Twoj prawnik prawdopodobnie będzie chciał się z nimi skontaktować.

3) Wszelkie skargi związane z przyczyną twojego wypadku, złożone przed tym wypadkiem, mogą okazać się niezwykle istotne w procesie udowadniania winy. Twój prawnik może skontaktować się z osobami, które skarżyły się na dany defekt przed twoim wypadkiem. Jakiekolwiek orzeczenia takich osób mogą bardzo pomóc twojej sprawie. Składanie zażaleń może również przyczynić się do uniknięcia wypadków w przyszłości.

4) Postaraj się sfotografować miejsce wypadku. Upewnij się, że zdjęcia te są w miarę możliwości wyraźne. Jeśli nie masz dostępu do aparatu fotograficznego, wykonaj szkic.

Radzimy zebranie powyższych informacji tak szybko jak to możliwe. W ten sposób będziesz w stanie dokładnie opisać całe zdarzenie, co utrudni sprawcy wypadku przeciwstawienie się twojemu roszczeniu.

Trudno wymagać, żebyś uporał się ze wszystkim bez żadnego wsparcia. Kancelaria prawnicza może okazać się tu bardzo pomocną, zwłaszcza jeśli możesz uzyskać darmową poradę.

Limity czasowe

Roszczenia o odszkodowanie objęte są limitem czasowym. Jeżeli twoje roszczenie nie trafi na drogę sądową w ciągu trzech lat, sąd prawdopodobnie zadecyduje, że sprawa jest przedawniona. Może się oczywiście okazać, że z uwagi na okoliczności, dochodzenie twojego roszczenia może być wszczęte po upływie trzech lat. Dla przykładu, jeśli nie miałeś ukończonych 18 lat w momencie wypadku, masz czas na wszczęcie procedury sądowej do swoich 21-szych urodzin.

Na początku twój prawnik przeprowadzi dochodzenie w twojej sprawie, gromadząc orzeczenia świadków, raporty dotyczące wypadku oraz inne istotne dokumenty. Prawnik ten może również wziąć pod uwagę inne wypadki o podobnym charakterze do twojego oraz zdobyć informacje z niezależnych źródeł.

Sprawdzi on również, czy wniesione były jakiekolwiek skargi dotyczące stanu miejsca, w którym wydarzył się twoj wypadek jeszcze przed tym wypadkiem. Jeśli takie skargi były złożone, prawnik może spróbować porozmawiać z osobami, które te skargi złożyły.

Radzimy napisać list do osoby lub instytucji odpowiedzialnej za warunki miejsca, w którym wydarzył się twój wypadek, wspominając wszelkie obecne tam niebezpieczeństwa. Upewnij się, że zatrzymałeś kopię tego listu dla siebie.

Po zebraniu wszystkich wyżej wspomnianych informacji, twój prawnik będzie w stanie doradzić ci na temat szans wygrania twojej sprawy. Nawet jeśli okaże się, że jesteś częściowo odpowiedzialny za swój wypadek, nie znaczy to, że nie masz szans na odszkodowanie.

Jeśli zdecydujesz się na kontynuowanie sprawy, twój prawnik oficjalnie wystąpi z  twoim roszczeniem przeciwko stronie pozwanej i jej ubezpieczyciele zostaną zaangażowani w tę sprawę.

Następnie będziesz musiał poczekać na odpowiedź od ubezpieczycieli firmy, od której domagasz się odszkodowania. Istnieją dwie możliwości: albo przyznają się do odpowiedzialności, albo nie. Nie panikuj jeśli firma ubezpieczeniowa odrzuci twoje roszczenie, ponieważ tak dzieje się często w początkowym stadium sprawy. Nie oznacza to, że twoje roszczenie zakończy się porażką.

Zdecydowana większość roszczeń kończy się zawarciem porozumienia, bez angażowania sądu. Niektóre roszczenia trafiają jednak na drogę sądową. Sama ewentualność konieczności stawienia się w sądzie często wystarcza, aby przekonać ubezpieczycieli do próby dojścia do porozumienia z twoim prawnikiem. Jeśli negocjacje nie zakończą się porozumieniem, sprawa trafi na drogę sądową. Przygotowanie sprawy do wprowadzenia jej do sądu jest bardzo pracochłonne. Jest to normalna procedura i twój prawnik będzie cię informował na bieżąco.

Koszty prowadzenia sprawy

Jeżeli chodzi o koszty usług prawniczych, pierwsza konsultacja z naszym doradcą jest zupełnie darmowa. Następnie osądzimy, czy twoje roszczenie ma wystarczające szanse na sukces. Jeśli zdecydujesz się na wszczęcie sprawy, doradzimy ci najlepszą metodę sfinansowania kosztów prowadzenia roszczenia. Istnieje kilka sposobów na reprezentowanie ciebie przez prawnika bez narażania cię na koszty.

Jeżeli twoje roszczenie zakończy się sukcesem, otrzymasz odszkodowanie, którego celem jest postawienie cię w takiej sytuacji finansowej, w jakiej byłbyś, gdybyś nie doznał obrażeń w wypadku.

Odszkodowanie za ból, cierpienie i utratę jakości życia

Ten element odszkodowania jest często nazywany po angielsku „general damages”, a odnosi się do samych obrażeń jakich doznałeś w wypadku. Wysokość tego elementu odszkodowania zależy od rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz od ich wpływu na twoje życie codzienne i na aspekty takie jak uprawiany sport czy hobby.

Odszkodowanie za dotychczasowe straty finansowe

Ten element jest powszechnie znany jako „special damages” i odnosi się do wszelkich strat finansowych, które poniosłeś w wyniku odniesionych obrażeń oraz do wydatków, które musiałeś ponieść w wyniku wypadku.

Jest tu brane pod uwagę wiele czynników, takich jak na przykład:

 • Straty zarobkowe
 • Koszty leczenia prywatnego lub fizjoterapii
 • Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia związanego z poniesionymi obrażeniami
 • Koszty związane z dojazdami, poniesione przez ciebie lub członków twojej rodziny, wynikające z twoich obrażeń
 • Zniszczenia twojego mienia osobistego w wyniku wypadku
 • Wartość pomocy udzielonej ci przez rodzinę, partnera lub przyjaciół po twoim wyjściu ze szpitala.

To bardzo ważne abyś zapisywał wszystkie poniesione koszty oraz zachowywał rachunki / faktury / paragony za wszystko, za co musisz płacić w wyniku wypadku. Twój prawnik użyje tych dokumentów jako dowodów na straty jakie poniosłeś.

Odszkodowanie za straty i wydatki w przyszłości

Może się okazać, że istnieje szansa na to, iż będziesz narażony na długoterminowe straty finansowe oraz wydatki wynikające bezpośrednio z odniesionych obrażeń. Ten element twojego odszkodowania jest najbardziej skomplikowanym elementem do wyliczenia i wiele czynników będzie tutaj wzięte pod uwagę.

Ryzyko wypadku otacza nas wszędzie, ale nie możemy z tego powodu zatrzymać naszego życia.

Jeśli możemy udowodnić, że czyjś obowiązek zapewnienia tobie bezpieczeństwa został naruszony, powinniśmy domagać się odszkodowania.

Jeżeli pragniesz uzyskać bezpłatną wstępną poradę w języku polskim, dotyczącą uzyskania odszkodowania, prosimy o kontakt.

Bezpłatna polska infolinia: 0800 015 9028, jeżeli dzwonisz z terytorium Wielkiej Brytanii, 0044 114 294 7993, jeżeli dzwonisz spoza terytorium Wielkiej Brytanii.

Email: roszczenia.wypadkowe@irwinmitchell.com