0370 1500 100

Odszkodowanie Za Wypadek W Pracy

Odszkodowanie Za Wypadek W Pracy

Niestety polscy pracownicy, jak również pracownicy pochodzący z innych krajów, które dołączyły do wspólnoty europejskiej, są wykorzystywani i narażani na większe ryzyko wypadków w miejscu pracy.

Badania wskazują, że wystąpienie tego rodzaju ryzyka jest znacznie niższe w miejscach pracy, w których działają związki zawodowe. Jednakże w każdym środowisku wykonywania pracy zdarzają się wypadki. Jeżeli wydarzy się taka sytuacja, osobie poszkodowanej w wypadku, mogą przysługiwać:

a) Zasiłki wypłacane przez rząd brytyjski, a dokładniej Department of Work and Pensions, jak również:

b) Odszkodowanie od pracodawcy albo innej firmy, ewentualnie osoby fizycznej, prawnie odpowiedzialnej za wypadek

Zasiłki wypłacane przez Department of Work and Pensions lub zaliczka wypłacana na poczet przyszłego odszkodowania (ang. interim payment) mogą służyć jako tymczasowe wsparcie finansowe w początkowym etapie sprawy związanej z ubieganiem się o odszkodowanie. To z kolei może umożliwić osobie poszkodowanej pozostanie w Wielkiej Brytanii, dopóki sprawa o odszkodowanie nie zostanie zakończona, bądź tez do momentu kiedy  poszkodowany będzie mógł wrócić do pracy.

Osoba poszkodowana w wypadku nie posiada automatycznie prawa do uzyskania od pracodawcy odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wynikający z wypadku w pracy. Koniecznym warunkiem jest udowodnienie, że pracodawca jest w świetle prawa odpowiedzialny za wypłacenie odszkodowania. Jako, że prawo narzuca stosunkowo ścisłe regulacje związane z miejscem wykonywania pracy, możliwe jest uzyskanie odszkodowania w dużej liczbie spraw, jeżeli są one prowadzone przez odpowiednio doświadczonych i wyspecjalizowanych prawników.

Pracodawcy są w świetle prawa zobowiązani do posiadania ubezpieczenia, z którego wypłacane jest odszkodowanie, jeżeli wykazana zostanie ich odpowiedzialność za wypadek. Celem roszczenia o odszkodowanie jest osiągnięcie takiej sumy dla osoby poszkodowanej, która przybliży tę osobę jak najbardzej to możliwe do sytuacji, w której ofiara wypadku mogłaby potencjalnie być gdyby nie doszło do wypadku.

Co Zrobić, Jeżeli Ucierpiałeś W Wypadku W Pracy

  • Postaraj się w jasny sposób zrozumieć co się tak naprawdę wydarzyło oraz co było przyczyną wypadku. Dla przykładu, jeżeli wypadek spowodowany został przez poślizgniecie lub potknięcie, to należy sprawdzić co mogło być tego przyczyną.
  • Jeżeli jest to możliwe, wskazanym jest zebranie informacji co do osób, które były na miejscu wypadku i mogą być świadkami w sprawie, bądź osób, którym znane są okoliczności wypadku, a także tych, którzy pojawili się na miejscu wypadku zaraz po zdarzeniu.
  • Pomocnym byłoby zanotowanie wymiarów defektu, który mógł być przyczyną wypadku, a jeżeli to możliwe zrobienie kilku zdjęć.
  • Należy dowiedzieć się, czy podobne wypadki miały już miejsce wcześniej, bądź też w sytuacji, w której mamy do czynienia z defektem czegoś, od jak dawna defekt ten jest obecny.
  • Sprawdź czy wypadek został bezzwłocznie i we właściwy sposób zgłoszony i udokumentowany. Sam raport o wypadku (ang. Accident Report) powinien być krótki, jednakże zawierający odpowiednie fakty. Dla przykładu, jeżeli mamy do czynienia z poślizgnięciem lub potknięciem związanym z defektem lub też jakąś substancją na podłodze, powinno być to wspomniane w raporcie.
  • Należy upewnić się, że osoba udzielająca ci pierwszej pomocy została wyraźnie poinformowana o okolicznościach wypadku, jak również o możliwych przyczynach tego incydentu. Powinno się również udać do szpitala na oddział Pogotowia (ang. Accident and Emergency) lub do lekarza w przychodni (ang. General Practitioner - GP), z wyjątkiem naprawdę błahych obrażeń.
  • Jeżeli tylko uszkodzenie ciała nie jest naprawdę drobne, powinno się bezzwłocznie szukać porady prawnika, specjalizującego się w uzyskiwaniu odszkodowań, związanych z wypadkami w pracy. Ważne jest aby znaleźć odpowiedniego prawnika, ponieważ może to przesądzić o tym, czy uda się uzyskać odszkodowanie. Postaraj się uzyskać  kontakt do prawnika specjalizującego się w  tej konkretnej dziedzinie prawa. Zwróć się do prawnika bezpośrednio, a nie przez jakiekolwiek firmy pośrednicze.

Nie odkładaj poszukiwania porady prawnika ze względu na strach czy obawę,

a) iż będzie wiązało się to z dużymi kosztami – wyspecjalizowani prawnicy udzielają pierwszych porad za darmo, a jeżeli sprawa zostanie przez nich zaakceptowana, nie będzie się to wiązało z żadnymi kosztami dla ciebie;

b) iż wszczęcie postępowania spowoduje utratę pracy lub będzie miało jakiś wpływ na prawo pozostania w Wielkiej Brytanii. Tego rodzaju obawy powinny zostać przedyskutowane z tobą podczas pierwszej rozmowy z prawnikiem.

Zadzwoń pod 0800 015 9028 aby uzyskać bezpłatną wstępną konsultację.

E-mail: roszczenia.wypadkowe@irwinmitchell.com