0370 1500 100

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Co oznacza pojęcie „personal injury”?

Jakie rodzaje wypadków i schorzeń zalicza się do “personal injury”?

Miałem wypadek dwa lata temu. Czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie jeżeli po wypadku wyjechałem do Polski na leczenie?

Miałem wypadek w pracy, ale mój pracodawca twierdzi, że wypadek wydarzył się z mojej winy? Czy mogę starać się o odszkodowanie?

Miałem wypadek w pracy. Czy mój pracodawca będzie musiał wypłacić odszkodowanie z ‘własnej kieszeni’?

Czy mogę starać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy jeśli pracowałem nielegalnie w czasie, w którym wydarzył się wypadek?

Jakiej sumy odszkodowania mogę się spodziewać?

Co się stanie jeżeli zdecydujecie, że nie chcecie prowadzić mojej sprawy?

Czy będę musiał brać udział w rozprawie sądowej?

Co będzie się działo po mojej wstępnej rozmowie?


1. Co oznacza pojęcie „personal injury”?

Zwrot ten oznacza takie obrażenia jak na przykład złamanie palca, jak również poważniejsze przypadki, jak utrata wzroku czy śmierć śmierć osoby poszkodowanej. Pojęcie „personal injury” obejmuje również choroby zawodowe, między innymi choroby spowodowane długotrwałym kontaktem z substancjami toksycznymi (np. z azbestem).

[^]

2. Jakie rodzaje wypadków i schorzeń zalicza się do “personal injury”?

Zalicza się do nich takie wypadki i choroby jak na przykład:

  • wypadek w pracy,
  • wypadek samochodowy,
  • wypadek na rowerze,
  • wypadek na ulicy,
  • obrażenia doznane na skutek potknięcia / poślizgnięcia się w miejscu publicznym,
  • choroba zawodowa (np. pylica azbestowa /ang. asbestosis),
  • wypadek dziecka,
  • uraz głowy lub kręgosłupa w wyniku wypadku,
  • zaniedbanie medyczne.

[^]

3.  Miałem wypadek dwa lata temu. Czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?

Jeśli miałeś wypadek w Anglii lub Walii w ciągu ostatnich trzech lat a wypadek spowodowany był np. przez czyjeś zaniedbanie, może przysługiwać ci odszkodowanie.

[^]

4. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie jeżeli po wypadku wyjechałem do Polski na leczenie?

Ten fakt nie wpływa na twoje szanse ubiegania się o odszkodowanie.

[^]

5. Miałem wypadek w pracy, ale mój pracodawca twierdzi, że wypadek wydarzył się z mojej winy? Czy mogę starać się o odszkodowanie?

Często jesteśmy w stanie udowodnić, że pracodawca ponosił częściową winę za wypadek, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że wina leżala tylko po stronie pracownika. Wynika to między innymi z szeregu regulacji prawych, które w szczegółowy sposób regulują kwestie związane z środowiskiem pracy.

[^]

6. Miałem wypadek w pracy. Czy mój pracodawca będzie musiał wypłacić odszkodowanie z ‘własnej kieszeni’?

Nie. Twoje odszkodowanie, jak również inne koszty będą wypłacone przez firmę ubezpieczeniową twojego pracodawcy. Pracodawcy w tym kraju mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od wypadków swoich pracowników.

[^]

7. Czy mogę starać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy jeśli pracowałem nielegalnie w czasie, w którym wydarzył się wypadek?

Tak, w tej sytuacji w dalszym ciągu można ubiegać się o uzyskanie odszkodowania.

[^]

8Jakiej sumy odszkodowania mogę się spodziewać?

Wysokość twojego odszkodowania będzie zależała od wielu czynników, takich jak na przykład stopień twoich obrażeń, jakiekolwiek długotrwałe następstwa doznanych obrażeń, twoje straty poniesione w wyniku wypadku (np. niezdolność do pracy podczas leczenia) itp.

[^]

9. Co się stanie jeżeli zdecydujecie, że nie chcecie prowadzić mojej sprawy?

Każda sprawa rozpatrywana jest przez nas bardzo uważnie. Jeżeli zdecydujemy, iż twoja sprawa nie ma wystarczających szans na sukces, nie będziesz zobowiązany do zapłacenia za nasze porady. W takim przypadku oczywiście będziesz miał prawo zwrócić się o poradę do innej firmy prawniczej, należy pamiętać jedynie, że w tego rodzaju sprawach istnieje trzyletni okres przedawnienia.

[^]

10. Czy będę musiał brać udział w rozprawie sądowej?

Zdecydowana większość odszkodowań jest uzyskiwana drogą negocjacji. Nasi klienci bardzo rzadko muszą uczestniczyć w rozprawach sądowych. W takich nielicznych przypadkach staramy się wspierać  naszych klientów przez cały czas ich trwania, który zazwyczaj jest bardzo krótki.

[^]

11.  Co będzie się działo po mojej wstępnej rozmowie?

Ocenimy sytuację na podstawie informacji, których nam udzieliłeś. Następnie skontaktujemy się z tobą, aby przedstawić ci naszą opinię. Jeżeli uznamy, iż szanse na sukces są wystarczające, zaaranżujemy spotkanie z tobą (osobiście lub przez telefon) w celu dalszego przedyskutowania sprawy i podjęcia decyzji w kwestii dalszych kroków.

[^]


Jeżeli pragniesz uzyskać bezpłatną wstępną poradę prawniczą od polsko-języcznych doradców, prosimy o kontakt.

Bezpłatna polska infolinia: 0800 015 9028 jeżeli dzwonisz z terytorium Wielkiej Brytanii

0044 114 294 7993 jeżeli dzwonisz spoza terytorium Wielkiej Brytanii.

E-mail: roszczenia.wypadkowe@irwinmitchell.com